Jak wpływają na nas związki z innymi ludźmi?

www.lubuskiranking.pl Psychoterapia par i małżeństw

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że możemy mówić o związku między dwojgiem ludzi, którzy się kochają, ale także możemy mówić o związku między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem, między współpracownikami. Tak naprawdę przez całe życie wchodzimy w różnego rodzaju związki, które trwają przez różną ilość czasu, a do tego wszystkiego jeszcze mają różną siłę więzi między sobą. Nie ulega jednak wątpliwości, że podczas przebywania w takich związkach z różnymi ludźmi, oddziałujemy na siebie, a to oznacza, że niejednokrotnie nasze zachowanie jest mniej lub bardziej zależne od innych osób.

Jesteśmy podatni na to, co mówią inni

Im bardziej nam będzie zależało na jakiejś osobie, tym z pewnością bardziej będziemy się starali jej przypodobać, a co się z tym wiąże, tym bardziej będziemy patrzyli na to, aby robić to, co najbardziej może jej się spodobać.

Dlatego też, bardzo często poddajemy się różnego rodzaju manipulacjom, bo chcemy mieć pewność, że innym będzie się podobało to co robimy, a im bardziej będzie nam zależało na opinii jakiejś konkretnej osoby czy środowiska, tym bardziej będziemy starali się sprostać ich oczekiwaniom. To też powoduje, że niejednokrotnie są sytuacje, gdy pod wpływem jakiejś grupy ktoś zmienia zdanie i zaczyna się zachowywać inaczej niż zachowywał się do tej pory, tak samo jak zaczyna wygłaszać inne niż do tej pory opinie.

Szczególnie podatna jest młodzież

Musimy sobie zdawać tutaj sprawę z tego, że szczególnie podatna na tego typu działanie innych osób jest młodzież, zwłaszcza jeśli tą drugą stroną będą rówieśnicy. Związki młodzieży są bardzo silne, to właśnie rówieśnicy w pewnym momencie stają się najważniejszą grupą odniesienia, a jeśli ktoś jest wystawiony poza margines tej grupy, to może się okazać, że trudno będzie mu funkcjonować w tej społeczności, zwłaszcza jeśli zalicza się do stosunkowo wrażliwych osób.

Dlatego też, nie wolno nam ignorować tego, jakie związki zachodzą miedzy ludźmi i jak wielki mogą mieć one wpływ na poszczególne jednostki, bo może się wówczas, że ktoś pod wpływem takich związków zmieni się na lepsze, albo zmieni się na gorsze. Człowiek jest istotą stadną, a więc nie potrafi przebywać sam, a fakt, że od dziecka znajduje się w jakiejś grupie społecznej i wchodzi w określone związki z innymi ludźmi sprawia, że jest on przez tych ludzi kształtowany. Dlatego też tak ważne jest to, abyśmy zawsze dążyli do takich relacji i takich związków z innymi ludźmi, które będą miały na nas pozytywny wpływ i które będą nam się pozwalały rozwijać. Wówczas z pewnością będziemy szczęśliwi.

Związki jakie mamy z innymi ludźmi mają ogromny wpływ na nasze zachowanie, a co się z tym wiąże, również na nasze odczucia. Dlatego właśnie powinniśmy robić wszystko, aby trzymać się dobrych związków, takich które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, a powinniśmy unikać takich, w których czujemy się źle i w których czujemy się wykorzystywani.