W firmach zawiązują się związki pracowników

https://www.mebleblackart.pl/

Różne są rodzaje związków i nie koniecznie musi tu chodzić tylko o związek damsko – męski. Bardzo często w zakładach pracy zawiązywane są związki zawodowe, które zrzeszają pracowników danej firmy. To ważne, aby takimi związkami kierowały osoby mądre, które z jednej strony potrafią stanąć po stronie pracownika, a z drugiej potrafią w taki sposób rozwiązywać konflikty, aby nie dochodziło do ich eskalacji. To oznacza, że taki związek zawodowy powinien być odpowiednio przemyślany, tym bardziej, że poza wspieraniem rozmów na linii pracodawca – pracownik, może mieć również wiele do powiedzenia na temat edukacji czy działalności samopomocowej.

Dobrowolnie

To co jest niezwykle ważne w tego typu związkach zawodowych to fakt, że każdy sam powinien decydować czy chce do nich należeć czy nie. Co więcej, mogą one skupiać ludzi jedynie z określonej firmy, albo z określonego regionu czy tych, pracujących w konkretnym zawodzie. Zazwyczaj takie związki zawodowe działają na zasadzie przynależności popartej wpłacaniem składki w określonej wysokości. Takie związki zawodowe stają w obronie pracowników, jeśli zachodzi podejrzenie, że ktoś został niesłusznie zwolniony z pracy. Co więcej wspierają pracowników, którzy należą do takiego związku, jeśli chcą oni wywalczyć podwyżkę, albo lepsze warunki pracy. To oznacza, że taki związek zawodowy musi mieć ustalone jasne reguły działania, musi mieć hierarchię, a więc kogoś kto będzie nim zarządzał i kto będzie decydował, w jaki sposób najlepiej będzie przekazać swoje postulaty pracodawcy, tak aby była największa szansa na to, że zostaną one spełnione.

Dodatkowo warto jeszcze powiedzieć, że takie związki zawodowe mogą się zmieniać, bo inaczej będą działać, gdy będą w swoich strukturach miały kilkanaście osób, a inaczej wtedy gdy będzie ich kilkaset. Jednak zawsze najważniejsze powinno być dla nich dobro pracowników.

Kiedyś były nielegalne

Warto zwrócić uwagę na fakt, że na samym początku związki zawodowe były nielegalne. Obecnie sytuacja się zmieniła i mogą one spokojnie działać, ale to nie znaczy, że obojętne jest to, w jaki sposób funkcjonują. Zazwyczaj za związek zawodowy jest uważana ta grupa ludzi, która skupia wokół siebie przynajmniej 10 osób. Co więcej, taki związek musi mieć ustalony statut, a także musi mieć komitet założycielski, który będzie liczył od 3 do 7 osób. Ważne jest również ustalenie czym konkretnie będzie się zajmował i jaki będzie zakres jego działalności. Może się okazać, że będzie się zajmował jedynie zagadnieniami na linii pracodawca – pracownik, ale może też być tak, że będzie świadczył pomoc pracownikom, jeśli zostaną oni dotknięci trudną sytuacją życiową. Najważniejsze jednak jest to, aby działanie takiego związku było jasne i dla wszystkich zrozumiałe. Takie związki zawodowe mają dbać o dobro pracowników, a więc ich działania powinny być podejmowane w taki sposób, aby nie pogarszać zatargów, jeśli pojawią się między szefostwem firmy a jej pracownikami.

Ma walczyć, ale w taki sposób, żeby jednocześnie wyciszać negatywne nastroje i prowadzić do kompromisów.

tophokej.pl